Filtry Wody Filtry wody dla domu i przemysłu

Post

W przypadku otrzymania wadliwych lub innych niż zamówione produktów, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas drogą mailową na adres: sklep@filtry-wody.pl. Jeżeli produkty okażą się w istocie wadliwe lub inne niż zamówione, przygotujemy darmową metodę zwrotu towaru do siedziby naszej firmy i wymienimy produkt na nowy lub zwrócimy koszty zamówienia. Dokumentem sprzedaży towaru i jednocześnie dowodem zakupu niezbędnym do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

Sklep online z filtrami wody

Czas rozpatrywania reklamacji oraz wymiany towaru w terminie do 21 dni.

Odstąpienie od umowy

  • Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy, termin do odstąpienia od umowy wygasa.
  • Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: FILTRY SP. Z O.O., ul. Kasprowicza 6, 35-010 Rzeszów, NIP: 8133716279, tel. 739 017 017, e-mail: sklep@filtry-wody.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej. Oświadczenie to musi zawierać Państwa dane adresowe, dane osoby, która dokonała zamówienia, numer zamówienia lub nazwę towaru, numer konta bankowego lub adres na jaki ma zostać zwrócona kwota.
  • Oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres:  FILTRY SP. Z O.O., ul. Kasprowicza 6, 35-010 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@filtry-wody.pl – jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w formie zwrotnej wiadomości e-mail na Państwa adres e-mail, z którego zostało wysłane oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu otrzymane płatności, poza kosztami dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany towar.
  • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeśli rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, została przez nas wysłana do Państwa kurierem, prosimy o jej odesłanie lub przekazanie na nasz adres, tj.: FILTRY SP. Z O.O., ul. Kasprowicza 6, 35-010 Rzeszów, NIP: 8133716279, tel. 739 017 017, e-mail: sklep@filtry-wody.pl, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.
  • Jeśli rzecz, której dotyczy odstąpienie od umowy, ze względu na swój gabaryt i/lub wagę, była do Państwa dostarczona na palecie, wysyłka musi się odbyć w ten sam sposób. Będą Państwo musieli ponieść bezpośredni koszt zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest według indywidualnej stawki zależnej od wagi i gabarytów towaru.
  • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zobacz także: