Miernik TDS

25,00

Miernik TDS do pomiaru jakości wody

Miernik TDS jest elementem pomiarowym. Określa gęstość wody w postaci zawartość rozpuszczonych i zawieszonych cząsteczek stałych w badanej próbce. Wynik podawany jest jako ppm (parts per milion) – ilość cząsteczek danego związku przypadająca na milion cząsteczek roztworu.

Jakość wody przeznaczonej do picia dla ludzi jest ściśle określona. W przypadku parametru TDS mieści się w zakresie do 500 ppm. Zbyt duża ilość TDS oznacza wodę zanieczyszczoną, niezdatną do picia.

Miernik TDS, EC pozwala także na pomiar konduktywności oraz temperatury wody.

Dane techniczne miernika, testera:

  • Urządzenie fabrycznie nowe
  • Dokładność pomiaru: +/- 2%
  • Przewodzenie EC: 0-9999 µS/cm
  • Temperatura pracy: 0,1-80°C, Fahrenheit: 32-176°F
  • Zasilanie urządzenia: 3V (CR2032)
  • Wymiary urządzenia: 155 x 30 x 15 mm
  • Waga: 45g
  • Automatyczne wyłączenie: po upływie 8 minut
  • Dodatkowa funkcja: Przycisk HOLD – zatrzymuje wyświetlony wynik

Jak przeprowadzić pomiar?

1) Najpierw należy zdjąć ochronną nakładkę.

2) Następnie włączyć miernik przyciskiem ON/OFF.

3) Włożyć miernik do wody, nie przekraczając linii zanurzenia.

4) Wynik ustabilizuje się po ok. 5 sekundach.

5) Przycisk HOLD pozwoli na zatrzymanie wyświetlonego wyniku.

X