Crystal Right 200

980,00

Crystal Right 200 jest zeolitową kationitową multifunkcyjną żywicą odpowiedzialną za usuwanie twardości, żelaza, manganu. Dodatkowo w przypadku adsorpcji chloru przedłuża efekt dezynfekcji.

Crystal Right 200 jest zeolitową kationitową multifunkcyjną żywicą odpowiedzialną za usuwanie twardości, żelaza, manganu. Dodatkowo w przypadku adsorpcji chloru przedłuża efekt dezynfekcji. Żywica regenerowane jest solanką. Od odmiany CR-100 żywica wyróżnia się działaniem w wyższym pH i większą pojemnością jonowymienną.

Cena dotyczy całego opakowania zawierającego 28,3 l  złoża.

 

Warunki pracy:

 • Odczyn pH wody: 7-14
 • Temperatura pracy: 4-40 °C
 • Szybkość płukania wstecznego: 15 m/h
 • Szybkość robocza przepływu: 12-24 m/h
 • Ekspansja: 50%
 • Minimalna objętość: 20-25 dm3
 • Minimalna wysokość złoża: 70 cm
 • Zużycie soli do regeneracji: 100g NaCl/l żywicy

 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

 • Kolor: białoszary
 • Pojemność jonowymienna:

– dla twardości: 40m3/ppm

– dla żelaza i manganu: 10 ppm (Fe + Mn)/ dm3 złoża

– dla sodu: 10 ppm Na / dm3 złoża

 • Uziarnienie: 0,3-2,4 mm
 • Gęstość nasypowa: 0,8 kg/dm3
 • Ciężar właściwy: 1,29
X