Chat with us, powered by LiveChat

Urządzenia do uzdatniania wody dla domu

/Urządzenia do uzdatniania wody dla domu
Urządzenia do uzdatniania wody dla domu2019-03-21T13:07:09+00:00

Urządzenia do uzdatniania wody dla domu

Aby właściwie zaproponować Państwu urządzenie uzdatniające wodę niezbędne są poniższe informacje:

 • liczba osób korzystających z wody (stale/okresowo),

 • sposób pozyskiwania wody

  • sieć wodociągowa,
  • własne ujęcie wody (studnia/inne) ewentualnie typ i wielkość zbiornika hydroforowego oraz zastosowanej pompy,

Gdy korzystasz z wody wodociągowej…

Jeżeli gospodarstwo domowe korzysta z sieci wodociągowej to za jakość wody odpowiada jej dostawca. Od niego mogą Państwo pozyskać informacje o parametrach wody. Muszą one spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z tego względu spotykanym problemem w korzystaniu z wody wodociągowej jest jej nadmierna twardość, niepożądany zapach chloru lub zanieczyszczenia wypłukiwane z instalacji.

W takich przypadkach najczęściej wybieranymi urządzeniami będą:

 • filtry mechaniczne,

 • zmiękczacze (filtry multifunkcyjne),

 • oraz systemy odwróconej osmozy.

Gdy pobierasz wodę z własnego ujęcia…

Jeżeli woda jest pozyskiwana z własnego źródła (studnia/inne) ustalenie jej parametrów wymagać będzie od Państwa wykonania pełnych badań fizyko-chemicznych. Badania takie można wykonać w  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub laboratorium posiadającym stosowne uprawnienia.

Przy wykonywaniu badań wody należy pamiętać o:

 • właściwym pobraniu próbki wody,

 • niezwłocznym dostarczeniu próbki wody do badania,

 • unikaniu poboru próbek wody z nowych lub długo nieużywanych studni – w takich sytuacjach wymagane jest wcześniejsze należyte przepompowanie wody tak, aby uzyskać wiarygodny wynik. Pozwoli to również na ustalenie wydajności studni (istotny parametr w doborze procesu uzdatniania).

Przy doborze technologii uzdatniania wody pomocne będą informacje o rodzaju i wielkości zbiornika hydroforowego oraz zastosowanej pompie.

Bez wykonania badań próbki wody surowej nie mają Państwo gwarancji, że woda po uzdatnieniu spełni Państwa oczekiwania. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoli na dokładne określenie jakości wody surowej, a co za tym idzie umożliwi dobór odpowiedniego urządzenia, które zapewni uzyskanie odpowiednich parametrów jakościowych.

Powyższe informacje, które od Państwa pozyska przedstawiciel firmy (szczególnie parametry wody) pozwolą zaproponować Państwu wybór urządzenia gwarantującego poprawę jakości wody.

X