Urządzenia do uzdatniania wody dla domu

/Urządzenia do uzdatniania wody dla domu
Urządzenia do uzdatniania wody dla domu2021-03-25T16:17:44+00:00

Domowe filtry do uzdatniania wody

zmiękczacz wody dla domu jednorodzinnego

Aby właściwie dobrać stację uzdatniającą wodę dla domu i mieszkania niezbędne są poniższe informacje:

 • liczba osób korzystających z wody (stale/okresowo),

 • sposób pozyskiwania wody

  • sieć wodociągowa,
  • własne ujęcie wody (studnia/inne) ewentualnie typ i wielkość zbiornika hydroforowego oraz zastosowanej pompy.
 • aktualne badania wody w przypadku własnego ujęcia wody.

Gdy korzystasz z wody wodociągowej

Jeżeli gospodarstwo domowe korzysta z sieci wodociągowej to za jakość wody odpowiada jej dostawca. Od niego mogą Państwo pozyskać informacje o parametrach wody. Muszą one spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z tego względu spotykanym problemem w korzystaniu z wody wodociągowej jest jej nadmierna twardość, niepożądany zapach chloru lub zanieczyszczenia wypłukiwane z instalacji, mikrowłókna plastiku, pestycydy, metale ciężkie, hormony, trudno usuwalne z wody farmaceutyki.

W takich przypadkach najczęściej wybieranymi filtrami do wody będą:

 • filtry mechaniczne,

 • zmiękczacze wody (filtry multifunkcyjne),

 • oraz systemy odwróconej osmozy.

Gdy pobierasz wodę z własnego ujęcia

Jeżeli woda jest pozyskiwana z własnego źródła (studnia/inne) ustalenie jej parametrów wymagać będzie od Państwa wykonania pełnych badań fizyko-chemicznych. Badania takie można wykonać w  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub laboratorium posiadającym stosowne uprawnienia. Samodzielnie można wykonać pomiar twardości wody, wykorzystując pomiar za pomocą kropelkowego testera twardości wody.

Przy wykonywaniu badań wody należy pamiętać o:

 • właściwym pobraniu próbki wody,

 • niezwłocznym dostarczeniu próbki wody do badania,

 • unikaniu poboru próbek wody z nowych lub długo nieużywanych studni – w takich sytuacjach wymagane jest wcześniejsze przepompowanie wody tak, aby uzyskać wiarygodny wynik. Pozwoli to również na ustalenie wydajności studni (istotny parametr w doborze procesu uzdatniania wody).

Przy doborze technologii uzdatniania wody pomocne będą informacje o rodzaju i wielkości zbiornika hydroforowego oraz zastosowanej pompie.

Bez wykonania badań próbki wody surowej nie mają Państwo gwarancji, że woda po uzdatnieniu spełni Państwa oczekiwania. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoli na dokładne określenie jakości wody surowej, a co za tym idzie umożliwi dobór właściwego i skutecznego filtra wody, który zapewni uzyskanie odpowiednich parametrów jakościowych.

Powyższe informacje, które od Państwa pozyska przedstawiciel firmy (szczególnie parametry wody) pozwolą zaproponować Państwu wybór uzdatniacza gwarantującego poprawę jakości wody. Zachęcamy do kontaktu. Pomożemy dobrać zmiękczacze wody, lampy UV do wody, odżelaziacze wody, filtry multifunkcyjne oraz filtry mechaniczne i systemy odwróconej osmozy.

X