Instrukcja montażu filtrów wody

//Instrukcja montażu filtrów wody

Instrukcja montażu filtrów wody

Instrukcja montażu systemów odwróconej osmozy

System odwróconej osmozy to najdoskonalszy system uzdatniania wody do picia. Filtr osmotyczny pozwala na uzyskanie wysokiej jakości wody bez zanieczyszczeń, bakterii, wirusów, farmaceutyków, mikrowłókien plastiku. Standardowe systemy odwróconej osmozy są najczęściej montowane pod zlewozmywakiem.

Warunki techniczne montażu systemu RO

Przed montażem filtra odwróconej osmozy należy upewnić się, że wybrana lokalizacja i warunki techniczne sprzyjają właściwej instalacji:

 • Ciśnienie robocze wody:

  Robocze ciśnienie wody w instalacji powinno mieścić się w zakresie 3-6 bar. Wyższe lub niższe ciśnienie może mieć negatywny wpływ na pracę filtra wody. Gdy ciśnienie jest za wysokie, należy przed systemem RO zamontować regulator ciśnienia. Często wzrost ciśnienia wody następuje nocą, przy mniejszym rozbiorze wody. Jeżeli wartość ciśnienia w instalacji jest mniejsza od 3 bar konieczny jest dodatkowy montaż pompy osmotycznej.

 • Temperatura robocza wody:

  Robocza temperatura wody powinna mieć od 4 do 30 °C. Filtr osmotyczny nie powinien być także montowany w pobliżu podgrzewaczy wody, ani nie powinien być wystawiony na działanie promieniowania słonecznego.

Montaż systemu odwróconej osmozy

 1. Wyjąć system RO z opakowania, sprawdzić czy filtry i zbiornik nie są uszkodzone.
 2. Zamknąć główny zawór wody. Następnie otworzyć kurek baterii na ok. 1 min, aby uwolnić ciśnienie. Zamknąć kurek.
 3. Wkręcić przyłącze adaptacyjne do instalacji zimnej wody. Zawór odcinający wkręcić do przyłącza adaptacyjnego. W celu uszczelnienia połączeń gwintowanych użyć taśmy teflonowej.

4. Odkręcić nakrętkę z zaworu odcinającego i nałożyć ją na wężyk. Następnie nałożyć wężyk na króciec zaworu oraz dokładnie skręcić połączenie. Drugi koniec     wężyka podłączyć do kolana wejścia wody na system.

5. Zainstalować obejmę odpływu z rurą spustową zlewu. Obejma jest zgodna z większością rur odprowadzających ściek. Wywiercić dziurkę o średnicy 5 mm (0,2”) w rurze, następnie nałożyć lepką uszczelkę. Zamontować i skręcić obejmę. Do objemy podłączyć wężyk, którego drugi koniec należy połączyć z ogranicznikiem przepływu filtra osmotycznego. Połączenia zabezpieczyć klipsem.

6. Króciec zbiornika owinąć kilkoma warstwami taśmy teflonowej, następnie na zbiornik nakręcić zawór. Należy pamiętać, aby pozostawić zawór w pozycji zamkniętej. Koniecznie trzeba sprawdzić ciśnienie, które w pustym zbiorniku powinno wynosić 0,4 -0,6 bara. Gdy okaże się, że ciśnienie w zbiorniku jest poniżej minimalnego należy uzupełnić powietrze za pomocą kompresora wyposażonego w ciśnieniomierz. W przypadku zbyt dużego ciśnienia należy odpowietrzyć zbiornik, sprawdzając jednocześnie wartość ciśnienia.

7. W zależności od rodzaju blatu, typu zlewozmywaka należy dobrać odpowiednie narzędzia i sposób wykonania otworu pod wylewkę:

 • otwór powinien mieć średnicę 12 mm – wylewka „pojedyncza” lub dwa otwory o średnicy 12 mm w przypadku wylewki „podwójnej”,
 • na króciec wylewki należy nałożyć metalową podkładkę (A) oraz gumową podkładkę (B).
 • umocować wylewkę w przygotowanym otworze,
 • od spodniej strony nałożyć na króciec gumową podkładkę (C), metalową podkładkę mocującą (D), następnie całość skręcić nakrętką (E).
 • podłączyć wężyk do wylewki: na wężyk nasunąć nakrętkę blokującą (H), oraz obejmę wykonaną z tworzywa sztucznego (G),
 • umieścić (wcisnąć) w wężyku insert (F),
 • wsunąć wężyk (do oporu) do wnętrza króćca, następnie ręcznie dokręcić nakrętką (H).

8.Włożyć wymienne wkłady filtracyjne do pierwszej i drugiej obudowy.

9. Po zamontowaniu wkładów, dokręcić ręcznie korpusy do systemu. Następnie odłączyć wężyk wychodzący z trzeciego korpusu do zaworu czterodrożnego

10. Otworzyć zawór odcinający i przepuścić przed dwa pierwsze filtry wstępne 5-7 litrów wody. Ze względu na wkład węglowy, wypływająca woda może mieć zmienioną barwę. Podczas płukania należy przygotować naczynie, do którego odprowadzana będzie woda.

11. Zamknąć zawór odcinający. Po zakończonym płukaniu zamontować trzeci wkład i wkręcić korpus do całości systemu RO. Kolejno należy podłączyć wolny koniec wężyka do zaworu 4-drożnego.

12. Zainstalować membranę osmotyczną w obudowie membrany. Należy pamiętać, aby moczyć membranę przez ok. 2 godziny przed montażem.

13. Otworzyć dopływ wody do filtra oraz ustawić zawór wylewki w pozycji otwartej na ok. 30 min. Następnie otworzyć zawór zbiornika (A) i zamknąć zawór wylewki.

14. Pozostawić system do napełnienia zbiornika (w tym czasie woda będzie także odprowadzana do kanalizacji). W zależności od ciśnienia wody, napełnienie zbiornika będzie trwać od 1,5 do 3 godzin. Gdy zbiornik będzie już napełniony otworzyć zawór wylewki oraz spuścić całą wodę. Procedurę należy powtórzyć dwukrotnie.

Woda wypływająca z filtra osmoza zaraz po montażu początkowo może mieć białawe zabarwienie. Jest to spowodowane obecnością powietrza w układzie. Po odstawieniu szklanki, woda po kilku minutach ponownie będzie klarowna. Jest to naturalny efekt, woda nadaje się do spożycia.

Obsługa, eksploatacja systemu odwróconej osmozy

Systemy odwróconej osmozy to nablatowe lub podzlewozmywakowe filtry wody zimnej. Są złożone z wielu wkładów filtracyjnych, które okresowo należy wymieniać. Jeżeli czas napełniania zbiornika znacznie się wydłuża, może to świadczyć o zużyciu wkładów wymiennych do filtrowania wody oraz membrany. Zaniechanie ich wymiany może skutkować pogorszeniem jakości filtrowanej wody. Standardowo zaleca się, aby wkłady wstępne filtrów wody były wymieniane co 6 – 12 miesięcy w przypadku wody wodociągowej lub co 3 – 6 miesięcy w przypadku wody z własnej studni.

Gdy nie korzystamy z filtra osmotycznego dłużej niż przez 2 tygodnie zaleca się wykonać dezynfekcję układu. Natomiast w przypadku dłuższych wyjazdów zaleca się odciąć dopływ wody do systemu odwróconej osmozy.

Systemy odwróconej osmozy to najbardziej popularne filtry do uzdatniania wody w mieszkaniu i domu. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli filtrów osmozy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą standardowych systemów odwróconej osmozy oraz filtrów osmotycznych zabudowanych. W przypadku wątpliwości lub problemów z doborem właściwego filtra do wody zachęcamy do kontaktu.

By |2021-03-18T13:04:13+00:00Listopad 7th, 2019|Poradnik|Możliwość komentowania Instrukcja montażu filtrów wody została wyłączona
X