Jakość wody w instalacji wodnej

//Jakość wody w instalacji wodnej

Jakość wody w instalacji wodnej

Gdy jesteśmy na etapie planowania budowy domu lub jego wykończenia, zastanawiamy się z jakich elementów wykonać instalację wodną. Wybór jest bardzo ważny, ponieważ często ma to znaczący wpływ na jakość wody w instalacji.

Jakość wody wodociągowej

Jak poprawić jakość wody wodociągowej

Jakość wody, która jest dostarczana do odbiorców siecią wodociągową musi odpowiadać normom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Zalecenia mają także odniesienie do materiałów, z których wykonana jest instalacja. Przede wszystkim powinny one zagwarantować bezpieczeństwo i nie wpływać niekorzystnie na parametry wody. Woda dostarczana wodociągami nie powinna zawierać organizmów chorobotwórczych, pasożytów i drobnoustrojów w ilości, która byłaby szkodliwa dla zdrowia oraz nie może posiadać właściwości agresywnych, korozyjnych.

O jakości wody w instalacji mówi także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

zmiękczacz wody

Woda wodociągowa musi spełniać normy odnoszące się do jej spożycia. Jednak pod względem parametrów instalacyjnych, bardzo często ma złą jakość. Głównym zagrożeniem dla naszej instalacji jest twardość wody. Stężenie jonów wapnia i magnezu występujące w ilości ponad 5 °dh może być powodem do zarastania instalacji kamieniem. To z kolei może prowadzić do zmniejszenia współczynnika przewodzenia ciepła i tym samym zwiększenia kosztów ogrzewania nawet do 8%.

Z czego wykonać instalację wodną

Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami instalacyjnymi są miedź i tworzywa sztuczne. Żeby instalacja funkcjonowała sprawnie i długo, trzeba zdać sobie sprawę, że w zależności od rodzaju instalacji wody – ciepła, zimna, czy instalacja grzewcza, mają miejsce różne trudności. Dlatego ważne jest, aby dobrać taki materiał, który zapewni doskonałą żywotność instalacji i spowoduje pogorszenia parametrów wody.

W starszym budownictwie bardzo często jako materiał stosowano stal ocynkowaną. Niestety ze względu na kiepską jakość wody, rury wykonane ze stali ocynkowanej bardzo szybko zarastają kamieniem i ulegają korozji. Pod wpływem uderzeń hydraulicznych cząstki zanieczyszczeń wtórnych: produkty korozji, piasek, rdza, osady  przepływają do punktów czerpalnych, powodując blokowanie i uszkadzanie perlatorów, zaworów antyskażeniowych, reduktorów ciśnienia, itd. Aby zabezpieczyć instalację przed przedostawaniem się mechanicznych zanieczyszczeń konieczny jest montaż filtra narurowego. Spośród filtrów mechanicznych różnego rodzaju, na wyróżnienie zasługuje filtr narurowy siatkowy Honeywell FF06.

Jak zabezpieczyć instalację wodną

Aby zabezpieczyć instalację przed wytrącaniem się kamienia należy zamontować zmiękczacz wody. Urządzenie odkamieniające wodę dobiera się w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę i jej twardości. Zmiękczacz wody najlepiej współpracuje z instalacją wykonaną z tworzywa sztucznego. W przypadku instalacji miedzianej, zmiękczanie wody musi zostać odpowiednio wyregulowane. Nie możemy całkowicie zmiękczyć wody w tym przypadku, ponieważ byłaby zbyt agresywna dla miedzi i powodowałaby jej wytrącanie się do wody. W celu odkamieniania wody w instalacji miedzianej, konieczne jest podmieszanie wody za pomocą zaworu by-pass. Dzięki temu uzyskuje się wodę z niewielką twardością (nadal jest miękka) i bezpieczną dla instalacji.

Usuwanie zanieczyszczeń z wody wodociągowej

Aktualnie na rynku dostępnych jest mnóstwo modeli zmiękczaczy. Jaki wybrać? My, jako doświadczeni fachowcy w branży najczęściej polecamy zmiękczacze wody EcoWater z serii Comfort i EcoWater eVolution. Swój wybór możesz skonsultować z nami, chętnie doradzimy. Kontakt

By |2020-12-08T14:32:01+00:00Kwiecień 16th, 2019|Poradnik|Możliwość komentowania Jakość wody w instalacji wodnej została wyłączona
X