Filtry Wody Filtry wody dla domu i przemysłu

Zanieczyszczenia i uzdatnianie wody

Post

Istotnym czynnikiem warunkującym życie organizmów na Ziemi jest woda. Zaspokaja ona potrzeby społeczno-gospodarcze oraz jest podstawowym elementem środowiska przyrodniczego, dlatego należy chronić zasoby wody pod względem jakościowym jak i ilościowym. Woda, która występuje w otaczającej ludzkość przyrodzie, nie jest jedynie czystym związkiem tlenu i wodoru (H2O). Wielokrotnie jest mieszaniną kwasów, soli, zasad oraz gazów, jednakże ich zawartość może być bardzo zróżnicowana. Związki, które trafiły do wody w wyniku oddziaływania środowiska, określa się mianem domieszek. Z kolei pozostałe stanowią zanieczyszczenia. Jej dopuszczalny skład w znacznym stopniu uzależniony jest od sposobu wykorzystania.

Uzdatnianie wody

Walory czy też wymagania, jakie powinny spełniać wody powierzchniowe wykorzystywane przez społeczeństwo w celach konsumpcyjnych określają rozporządzenia ministerialne. Ponadto, woda, która dostarczana jest do naszych domostw poprzez wodociągi może zawierać niewielka - dopuszczalną dozę bakterii co także określa rozporządzenie ministra. Należy jednak zaznaczyć, że wody wykorzystywane w celach konsumpcyjnych poddawane są oczyszczaniu. Dzięki temu procesowi woda uzyskuje odpowiednie walory. Najlepszym tego przykładem jest woda surowa, która w wyniku procesu uzdatniania zyskuje stosowne właściwości. W wyniku przeprowadzonych badań biologicznych, chemicznych, fizycznych oraz technologicznych ujmowanej wody można stosownie dobrać zarówno urządzenia, jak też procesy, które można wykorzystać przy uzdatnianiu wody. Dotyczy to szczególnie zakładów przeznaczanych do uzdatniania wody.

Zanieczyszczenia występujące w wodzie

Skład wody różni się w zależności od jej pochodzenia. W wodach głębinowych często występuje duża twardość, ale nie pojawia się barwa. W przypadku ujęć powierzchniowych bardzo często przekroczona jest wartość dopuszczalna pod względem mikrobiologicznym oraz występują liczne domieszki żelaza i manganu. Ilość substancji rozpuszczonych w wodzie pobranej z niewielkiej głębokości może się różnić także ze względu występowania rozwiniętego przemysłu lub rolnictwa. Oprócz typowych domieszek woda posiada niewielkie ilości metali ciężkich, np. ołowiu czy kadmu, lub w przypadku spływu z pól uprawnych – duże ilości związków azotu.

Urządzenia do uzdatniania wody

Gdy korzystamy z wody wodociągowej te problemy raczej nas nie dotyczą. Jednak, gdy nie mamy możliwości podłączenia do sieci lub jest to zbyt kosztowna inwestycja decydujemy się na uzdatnianie wody na własną rękę. Niestety nie zawsze jest ta tanie rozwiązanie. W takiej sytuacji najczęściej wybieranym urządzeniem jest zmiękczacz wody EcoWater – pierwsza pozycja w rankingach. Według specjalistów i opinii użytkowników świetnie odkamienia wodę oraz usuwa niewielkie ilości żelaza i manganu. Jeżeli jednostopniowa filtracja nie jest wystarczająca i nadal występują przekroczenia powyższych pierwiastków, woda musi być poddana odżelazianiu i odmanganianiu. Zakup odżelaziacza wody powoduje znaczny wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych systemu.

 

Zobacz także: