Badanie wody

//Badanie wody

Badanie wody

Badanie wody z własnego ujęcia

Poprawa jakości wody pitnej

Woda, która płynie w naszych kranach nie zawsze jest idealna do picia. Zwłaszcza, gdy korzystamy z indywidualnego ujęcia wody, np. z własnej studni. Aby sprawdzić parametry wody najlepiej zlecić badanie wody – oddać jej próbkę do badań, przeprowadzanych przez akredytowane laboratoria, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Dopuszczalne normy i zakresy, które powinna spełniać woda znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W tym akcie prawnym zawarte są również instrukcje dotyczące częstotliwości i sposobu poboru próbek wody oraz monitoringu jej stanu.

Największą uwagę na parametry wody powinni zwrócić właściciele indywidualnych ujęć. Dlatego zalecamy każdej osobie w przypadku wykorzystywania wody ze studni przeprowadzić badanie wody oraz zastosować  filtr wody z własnego ujęcia. Część z niepokojących objawów niezdatnej do picia wody jesteśmy zaobserwować sami, nawet bez wcześniejszych badań. Są to parametry organoleptyczne: smak, zapach, barwa i mętność.

 • Nieprzyjemny zapach wody ze studni

  Woda czysta nie powinna posiadać zapachu. W przypadku wody zanieczyszczonej najczęściej pojawia się woń siarkowodoru, żelazista lub ropopochodna. Według rozporządzenia zapach określa się jako akceptowalny lub nieakceptowalny.

 • Smak wody z własnego ujęcia

  Smak jest odczuciem bardzo indywidualnym. Jednak odczuwalne zmiany w wodzie mogą świadczyć o występowaniu różnych zanieczyszczeń. Jego poziom powinien być  akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Gdy wyczuwamy smak słonawy – woda jest wzbogacona w nadmiar chlorku sodu, smak słodki – powodowany jest przez substancje organiczne, smak gorzki – duża zawartość siarczanów magnezu i wapnia, smak słodki – występowanie znacznej ilości substancji organicznych, smak kwaśny – kwasy mineralne.

 • Duża mętność wody studziennej

  Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna się charakteryzować mętnością nie przekraczającą 1 NTU. Jej podwyższona wartość może być efektem obecnością w wodzie takich substancji jak: substancje humusowe, plankton, gliny, iły, związki żelaza i manganu. W bardzo mętnej wodzie wzrasta prawdopodobieństwo rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych.

 • Zmieniona barwa wody do picia

  Barwa wody ma znaczenie głównie estetyczne  – nieprzyjemnie pije  się zabarwioną wodę. Pod względem zdrowotnym sama barwa nie jest szkodliwa ale nienaturalne  wystąpienie substancji ją powodujących może wywierać negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego. Wpływ na pojawienie się niepożądanej barwy mają różne substancje. Są to między innymi związki humusowe, inne substancje organiczne. W przypadku wystąpienia żółtej, rdzawej lub brązowej barwy wody możemy być pewni przekroczenia dopuszczalnej normy zawartości związków żelaza i manganu. Według rozporządzenia barwa powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Wartość pozostałych parametrów organoleptycznych oraz mikrobiologicznych jest możliwa do oceny dopiero po przebadaniu wody. Przekroczone normy mogą być bardzo niebezpieczny wpływ na nasze zdrowie. Do standardowych parametrów oznaczanych  w laboratorium należą:

 • Żelazo i mangan w wodzie

  Zawartość żelaza w wodzie surowej nie powinna przekraczać 0,2 mg Fe/l,  a manganu 0,05 mg Mn/l. W przypadku wody wodociągowej te parametry powinny być spełnione. Natomiast, gdy korzystamy z własnego ujęcia, zwłaszcza wody podziemnej żelazo i mangan są najczęściej występującymi zanieczyszczeniami. Zdarza się, że stężenie żelaza bardzo często osiąga wartości ponad 10 mg Fe/l. Stężenie manganu jest zazwyczaj mniejsze niż żelaza, ale stanowi znaczny problem w uzdatnieniu wody. Więcej o negatywnych skutkach występowania żelaza i manganu w wodzie: >>odżelazianie.

  Najlepszym sposobem na usunięcie żelaza z wody z własnej studni jest instalacja odżelaziacza do wody.

 • Właściwy odczyn pH wody spożywczej

  Naturalna woda ma bardzo zróżnicowany odczyn. Wynika to z zawartości szerokiej gamy składników naturalnych organicznych, mineralnych i wprowadzanych sztucznie do wody. Odczyn zmienia się także podczas zachodzenia procesów biochemicznych. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia, woda przeznaczona do picia powinna charakteryzować się odczynem pH w granicach 6,5-9,5.

 • Pomiar twardości wody

  Twardość wody jest powodowana przez sole wapnia i magnezu, a dokładniej ich  dwuwartościowe jony. Nadmierna twardość jest niepożądana, ponieważ powoduje powstawanie osadów, większe zużycie detergentów. Zalecana wartość twardości mieści się w zakresie 60-500 mg CaCO3 /l. Woda wodociągowa spełnia to wymaganie, jednak najczęściej dąży się do utrzymania dolnej granicy, wprowadzając procesy zmiękczania wody. Aby skutecznie usunąć twardość wody na głównym doprowadzeniu wody do domu montuje się zmiękczacze do wody.
  >>Więcej o zmiękczaniu

 • Amoniak (azot amonowy) w wodzie pitnej

  Pojawienie się jonu amonowego w badanej wodzie może świadczyć o zachodzących procesach biochemicznego rozkładu materii organicznej lub o zanieczyszczeniu wody przez ścieki. W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, maksymalna zawartość amoniaku może wynosić 0,5 mg NH4+ /l wody. Ponadnormatywne stężenie jonu amonowego może wpływać negatywnie na zdrowie człowieka.

 • Azotany i Azotyny w wodzie ze studni

  Obecność azotanów i azotynów wskazuje na przemiany mineralizacyjne oraz nitryfikacjyjne, które mogą odbywać się w wodach. Często wystąpienie tych jonów może być spowodowane spływem wód powierzchniowych z pół rolniczych lub kontaktem ze ściekami. Znaczne stężenie produktów przemian azotowych w wodzie może być niebezpieczne dla człowieka, a przede wszystkim dla niemowląt i kobiet w ciąży. Z tego powodu dopuszczalna ilość azotanów i azotynów w wodzie wynosi odpowiednio 50 NO3- /l oraz 0,50 NO2- /l.

 • Utlenialność wody nieuzdatnionej

  Utlenialność polega na pomiarze utleniacza pobranego podczas procesu REDOX przez zanieczyszczenia obecne w wodzie. Na podstawie ilości pobranego utleniacza określa się zapotrzebowanie na tlen, które z kolei wskazuje na występowanie zanieczyszczeń organicznych. Jako utleniacz najczęściej stosowany jest nadmanganian lub chromian potasu. Maksymalna utlenialność w wodzie może wynosić 5 mg O2/l.

Parametry wskazujące na jakość wody ze studni

By |2020-12-21T13:18:37+00:00Wrzesień 20th, 2018|Poradnik|Możliwość komentowania Badanie wody została wyłączona
X